Blowerdoor

categorie: energy | gepost op 10 february 2012

Luchtdichting: Wat & Waarom ?

Bij een traditionele woning blijven er steeds een aantal kieren en spleten open langs waar er buitenlucht (ongecontroleerd) naar binnen kan waaien. Doordat deze meestal verspreid zijn langs alle zijden van de woning, kan tocht ontstaan, wat hinderlijk is voor de bewoners. Dergelijke woningen verliezen op deze manier al snel 20 tot 25% van hun warmte.

Door aandacht te schenken aan de luchtdichtheid van een woning, worden de warmteverliezen door ongecontroleerde ventilatie (zijnde deze door kieren en spleten) vermindert, wat invloed heeft op het gebruikscomfort van de bewoners alsook op warmtebehoefte in het huis. Tegelijk dient ook te worden opgemerkt dat mogelijke condensatie, als gevolg van infiltrerende koude lucht, op deze manier tot een minimum wordt beperkt.

Blowerdoor

Voor het behalen van het Passiefhuis-certificaat en ter verbetering van het E-peil van elke woning, dient er een testrapport/certificaat aangeleverd te worden van de luchtdichtheid van de gebouwschil conform de norm NBN EN 13829 volgens meetmethode A en bij over- en onderdruk. De methode waarmee deze luchtdichting wordt gemeten, is de blowerdoor test. Deze test dient om de mate van luchtdichtheid van een gebouw te kwantificeren.

Aan de hand van de resultaten van deze test (test A), kan de quantificatie van luchtdichting in de woning worden ingegeven in de EPB- en PHPP-software. Dit zorgt, in de EPB-software voor een daling van het E-peil (tot 10 à 12 E-punten) waardoor de sprong naar subsidiëring soms zeer snel kan worden gemaakt.

Wij raden aan om, bij passiefhuizen, tijdens de werken (vóór het plaatsen van de binnenbekleding) reeds een eerste blowerdoor test uit te voeren (B). Dit geeft de mogelijkheid om nog aanpassingen aan de gebouwschil door te voeren zodat de luchtdichtheid die moet blijken uit de tweede blowerdoor test op het einde van de werken positief kan worden afgesloten en de certificatie kan behaald worden.

Voor een standaard nieuwbouw voldoet een enkele test op het einde van de werken reeds om een goede daling van het E-peil in de EBP-verslaggeving te verwezenlijken. Bijkomend kan er ook hier, tijdens de werken, een test worden uitgevoerd, om zo de luchtdichtheid te optimaliseren. De blowerdoor test dient steeds te worden uitgevoerd alvorens de definitieve aangifte werd ingediend.

Uitvoering

Infinum beschikt zelf over het gekwalificeerde personeel en de nodige apparatuur om een blowerdoor test uit te voeren conform de vooropgestelde meetprocedure en normering. Tevens kunnen wij tijdens de blowerdoor test de aanwezige luchtlekken opzoeken om nog verdere verbetering aan de luchtdichtingsschil door te voeren. Contacteer ons voor meer informatie of voor het opmaken van een offerte op energie@infinum.be.

Wenst u meer informatie?

Neem dan snel contact op met ons!
Bel +32 (0)3 289 74 87 of stuur een bericht.