Milieu

Infinum biedt u een ruim aanbod aan op het vlak van milieudienstverlening.  Onze milieuexpertise is gevestigd op de volgende domeinen:

Milieucoördinatie

Infinum is erkend als extern milieucoördinator niveau A. Als milieucoördinator bieden we uw bedrijf dagelijks bijstand in milieuzaken. [+]

Of uw bedrijf al dan niet een milieucoördinator verplicht moet aanstellen, volgt uit bijlage I van het Vlarem I. In deze bijlage wordt een onderscheidt gemaakt tussen milieucoördinator niveau A en B. Infinum kan u beiden aanbieden.

Het aanstellen van een externe milieucoördinator biedt zo zijn voordelen:

 • Tijdsbesparing - U kunt rekenen op een efficiënte organisatie van de milieutaken.
 • Kostenbesparend - U bespaart kosten voor het volgen van opleidingen, het bijhouden van actualisaties aan wetgevingen, enz.
 • Efficiëntie - U krijgt bijstand door een ervaren milieudeskundige die full- time met milieu bezig is en zich continu bijschoolt. 

Sinds 2002 is Infinum erkend als extern milieucoördinator niveau A. In dat kader werd doorheen de jaren een klantenportefeuille uitgebouwd in verschillende sectoren waar Infinum als extern milieucoördinator werd aangesteld.
Infinum is aangesteld als extern milieucoördinator bij bedrijven die werkzaam zijn in o.a. de petrochemie, afvalverwerking en sortering, TOP’s, kunststofproductie, depots van P3- producten,… In de praktijk oefenen we als externe milieucoördinator de volgende activiteiten uit:

 • Opmaken en indienen van het IMJV;
 • Opmaken en indienen van de afvalwaterheffing;
 • Contacten met de overheden naar aanleiding van bezoeken LNE MI, cel Seveso, LNE milieuvergunningen, VMM, OVAM, cel MER, …;
 • Opvolgen en implementeren van de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden;
 • Uitvoeren van compliance audits met opmaken actielijsten n.a.v deze audits;
 • Opvolgen van alle wettelijke verplichtingen en de implementatie ervan binnen de inrichtingen waar de MC is aangesteld als extern milieucoördinator;
 • Opvolgen en coördineren van de controles op het afvalwater, opmaken van het zelfcontroleprogramma in het kader van de lozing van bedrijfsafvalwater;
 • Coördineren en opvolgen van verschillende haalbaarheidsstudies voor o.a. de recuperatie van regenwater, de overschakeling van een open koelwatersysteem naar een gesloten koelwatersysteem;
 • Opvolgen en coördineren van metingen op luchtemissies, uitvoeren van de periodieke bodemonderzoeken, metingen op VOS-emissies;
 • Advies rond wijzigingen (milieu)wetgeving;
 • Opmaken wettelijke documenten zoals werkplannen, werfinrichtingsplannen, …;
 • Opvolgen van BBT en implementatie in elk van de inrichtingen waar de milieucoördinator werd aangesteld als extern milieucoördinator.

Milieuvergunningen

Infinum begeleidt u in het hele traject van uw milieuvergunningsaanvraag. [+]

Zo bereiden we uw milieuvergunningsaanvraag voor en maken we uw milieuvergunningsdossier (klasse 1,2) of meldingsdossier (klasse3) op.
Wij komen steeds ter plaatse om alle facetten die in de milieuvergunningsaanvraag mee dienen opgenomen te worden, correct te kunnen inschatten en hier een volledige omschrijving van te kunnen geven.
Bij het opmaken van uw dossier zelf is er veelvuldig contact met zowel de exploitant als met de betrokken overheden, zodat reeds bij het opmaken van uw dossier eventuele problemen aan het licht komen en deze kunnen verholpen worden.
Na het indienen van uw dossier, blijven we uw dossier opvolgen tot op het moment dat u over uw milieuvergunning beschikt.

Infinum staat ook in voor de nodige contacten met de betrokken overheden. Door heen de jaren heeft Infinum goede contacten opgebouwd met de verschillende vergunningsverlenende overheden, wat een bijkomende troef is tot het verkrijgen van een milieuvergunning.

Milieu- audit

Wenst u te weten of uw bedrijf volledig in regel is met de milieuwetgeving? Dan is een milieu- audit iets voor uw bedrijf.[+]

Door middel van een plaatsbezoek gaan wij na of uw bedrijf zowel administratief als “on the field”,  voldoet aan de milieuwetgeving. We lichten uw bedrijf door en vergelijken deze met de verplicht opgenomen milieuvoorwaarden. Vervolgens krijgt u een rapport waarin alle milieurelevante gegevens van uw inrichting beschreven staan. Tevens wordt bij elk rapport een “lijst met actiepunten” gevoegd, wat een samenvatting is van alle acties die moeten ondernomen worden om de inrichting volledig conform de geldende wetgeving te maken.
Ook uiterste keuringsdata worden in deze lijst omgenomen, ten einde de opvolging van de wettelijke keuringen te vereenvoudigen.

Milieu- expertise

Milieuproblemen zijn vaak technisch en maatschappelijk complexe problemen. Wanneer uw bedrijf geconfronteerd wordt met zo’n probleem is het aan te raden om u te laten bijstaan door een ervaringsdeskundige. [+]

Bijvoorbeeld wanneer u wenst te weten wat de oorzaak is van een bestaande of recente verontreiniging, of indien u een onafhankelijk oordeel wenst over een milieuprobleem, en dit door iemand die voldoende op de hoogte is van de geldende reglementeringen. U kan hiervoor steeds op ons beroep doen.

 

Erkenning

 • Extern Milieucoördinator niveau A, erkenningsnummer AMV/MC/ERK/701
 • Expert Milieuwetgeving België ISO 14001 en ISO 9001 door DEKRA

Referenties

 • Depot van brandstoffen;
 • Productie van smeermiddelen en –vetten;
 • Productie van bitumen ;
 • Kunststoffenproductie, productie van kunststoffolie voor toepassing in photovoltaïsche zonnepanelen;
 • Afvalverwerking;
 • Afvalsorteren van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen;
 • Stortplaatsinrinchting;
 • Garages;
 • Tankstations

Lidmaatschappen

   

Laatste Nieuws

Ook in 2013 wordt het vertrouwen in Infinum bevestigd als solide partner in diverse projecten!

29 january 2013

Zo zal Infinum het projectmanagement uitvoeren voor de herontwikkeling van 2 grote retailsites in opdracht van de internationale vastgoedgroep Redevco.

Infinum werd tevens aangesteld als extern milieucoördinator van het volledige Vlaamse terminalnetwerk van het olieconcern ARGOS Group.

Ook onze expertise in energie gerelateerde materies wordt bevestigd door onder meer de studie voor de grootschalige herontwikkelingsprojecten “Waeslandia Fase 2” en “Rootputstraat-Vijfstraten” aan onze portefeuille toe te voegen.

 

Wenst u meer informatie?

Neem dan snel contact op met ons!
Bel +32 (0)3 289 74 87 of stuur een bericht.