Project Management

Infinum speelt in op de tendens waarbij steeds meer bouwheren zich laten bijstaan in het begeleiden van de verwezenlijking van hun project, en dit door beroep te doen op een volledig onafhankelijke partij.

Middels doelgerichte coördinatie en communicatie met alle partijen gedurende het ganse bouwproces worden de belangen van de bouwheer voortdurend op een transparante manier vertaald naar alle partijen.

Onze neutraliteit en technische expertise waarborgen een deskundige beheersing van uw project, waarbij facetten als planning, budget en kwaliteit centraal staan.

In het verleden hebben zowel architecten als private en openbare bouwheren reeds met succes beroep gedaan op onze diensten, dit  voor zowel het totaalconcept “van A-1 tot Z+1”, als voor elk van de specifieke onderdelen hiervan;

Van A-1 tot Z+1: Vanaf het opstellen van een projectdefinitie tot en met de definitieve oplevering. [+]

 • Projectdefinitie: bepalen welk project er waar op welke termijn met welk budget dient gerealiseerd te worden en de haalbaarheid hiervan.
 • Contacten met overheden inzake het af te leggen vergunningtraject.
 • Samenstellen van het projectteam:
  • grondonderzoek, labo,…
  • saneringsdeskundige
  • studiebureau MER/technieken/stabiliteit/…
  • energiedeskundige
  • veiligheidscoördinator
  • architect
 • Opvolging en coördinatie van de uitwerking van het technisch dossier tot en met het verkrijgen van de nodige vergunningen (milieuvergunning, exploitatievergunning, stedenbouwkundige vergunning, nutsmaatschappijen,…).
 • Opmaak van de offerteaanvraagdossiers/aanbestedingsdossiers.
 • Analyse van de verkregen offertes op technisch en financieel vlak.
 • Toewijzing aannemer(s)/leveranciers en opstellen overeenkomsten.
 • Optreden als gedelegeerd bouwheer op alle werf -en coördinatievergaderingen en dit vanaf kick-off tot en met definitieve oplevering. Het bewaken van de planning, het budget en de kwaliteit staat hierbij centraal.
 • Eindafrekening, nazorg, ingebruikname, verhuur, verkoop,…


Erkenningen

 • Veiligheidscoördinator niveau A
 • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden – VCA (VOL – VCA)

Referenties

Lidmaatschappen

   

Laatste Nieuws

Ook in 2013 wordt het vertrouwen in Infinum bevestigd als solide partner in diverse projecten!

29 january 2013

Zo zal Infinum het projectmanagement uitvoeren voor de herontwikkeling van 2 grote retailsites in opdracht van de internationale vastgoedgroep Redevco.

Infinum werd tevens aangesteld als extern milieucoördinator van het volledige Vlaamse terminalnetwerk van het olieconcern ARGOS Group.

Ook onze expertise in energie gerelateerde materies wordt bevestigd door onder meer de studie voor de grootschalige herontwikkelingsprojecten “Waeslandia Fase 2” en “Rootputstraat-Vijfstraten” aan onze portefeuille toe te voegen.

 

Wenst u meer informatie?

Neem dan snel contact op met ons!
Bel +32 (0)3 289 74 87 of stuur een bericht.